REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą galerią realizacji...

 Zamawiający: INTOP Warszawa sp. z o.o.

Zadanie zamawiającego: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku od ok.  km 57+900 do ok. 58+950”

Lokalizacja: Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Lutomiersk – Błaszki w km 58+519,28.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto sześciu samochodów czteroosiowych o łącznej wadze 192 tony.


Zamawiający: BANIMEX sp. z o.o.

Zadanie zamawiającego: „Przebudowa mostu stalowego w km 167,561 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk”

Lokalizacja: Mostu kolejowy w km 167,561 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk w miejscowości Chodaczów k/ Przeworska. Obiekt zlokalizowany jest nad rzeką Wisłok.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto 2 lokomotyw ET 22 o łącznej masie całkowitej 233,2 tony.


Zamawiający: Zakład Budowy i Remontu Mostów z Zamościu Eugeniusz Czyż

Zadanie zamawiającego: „Rozbudowa ul. Zamojskiej (DK 74)  w m. Szczebrzeszyn polegająca na budowie kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Wieprz w ramach realizacji projektu: ” Budowa  Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej  – województwo lubelskie-powiat zamojski”.

Lokalizacja: kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Wieprz w miejscowości Szczebrzeszyn w ramach rozbudowy
ul. Zamojskiej (DK 74)
.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto 29 systemowych zbiorników wypełnionych wodą o masie jednostkowej 1065 kg każdy.


Zamawiający: Toto S.p.A. Costruzioni Generali

Zadanie zamawiającego: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań(A2 węzeł „Poznań Zachód”-d. „Głuchowo”)-Wrocław(A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód”-d. „Głuchowo”)-Wronczyn(węzeł ”Mosina”-d. „Wronczyn”)”.

Lokalizacja: Obiekt WD-16 w km 16+685,66 budowanej drogi ekspresowej S5.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto sześciu samochodów czteroosiowych o łącznej wadze 192 tony.


Zamawiający: MP-LIFT sp. z o.o.            

Zadanie zamawiającego: „Rektyfikacja łożysk w celu wyeliminowania nierówności niwelety wiaduktu nad drogą ekspresową S7 w ciągu ul. Żeromskiego w miejscowości Suchedniów.

Lokalizacja: Obiekt WD-5 zlokalizowany nad wybudowaną drogą ekspresową S7 w miejscowości Suchedniów.

Zadanie: Wykonanie projektu technologicznego prac uwzględniającego obliczenia nośności wież wsporczych niezbędnych do przeniesienia obciążeń na podłoże gruntowe, dobór odpowiedniego zestawu hydraulicznego do zrealizowania podnoszenia, podniesienie obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie nadlewek metodą ciśnieniową nad łożyskami,wymiana wkładek teflonowych w łożyskach mostowych, wykonanie wymiany wkładki gumowej w dylatacjach obiektu wraz z odnowieniem  zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych dylatacji.

Realizacja podnoszenia: Do przeprowadzenia operacji podnoszenia użyto zestawu siłowników o łącznej nośności 1600 ton, podczas podnoszenia uzyskano wartości sił sięgające 1120 ton. Siły zostały przeniesione na zaprojektowane przez naszą Firmę dwie wierze wsporcze o  nośności 600 ton każda.


Zamawiający: REMBUD REIL sp. z o.o.        

Zadanie zamawiającego: „Demontaż wiaduktu stalowego na linii 94  POllŚ 5.2-2 nad ulicą Wielicką w Krakowie”

Lokalizacja: Kratownica stalowa zlokalizowana nad ul. Wielicką w Krakowie.

Zadanie: Wykonanie projektu technologicznego podparcia oraz etapowania prac rozbiórkowych wraz z realizacją zadania.

Realizacja prac: Podczas realizacji zadania wykonano montaż czterech wierz wsporczych zlokalizowanych zgodnie z projektem technologicznym każda z wierz zapewniała nośność na poziomie 90 ton. Po podparciu obiektu rozpoczęto rozpalanie elementów stalowych za pomocą gazów technicznych. Demontaż w miejsce składowania odbywał się za pomocą dźwigu o nośności 250 ton. najcięższy podnoszony element miał wagę 44 ton.


 

ZOBACZ OFERTĘ

KONTAKT

ATEST SP. J.
ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno biuro@atest-lab.pl

KRS: 0000475751
REGON: 243366299
NIP: 646-29-31-635

Uprzejmie informujemy, że:
a) Atest ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@atest-lab.pl lub pisemnej na adres Atest ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno

Rozwiń ▼Zwiń ▲

mgr inż.
Bartosz Skulski
(+48) 536 401 301
bskulski@atest-lab.pl

mgr inż.
Bartłomiej Oskędra
(+48) 697 277 033
boskedra@atest-lab.pl

mgr inż.
Marek Błasiak
(+48) 793 160 828
mblasiak@atest-lab.pl

tech. bud.
Piotr Skałka
(+48) 720 803 324
pskalka@atest-lab.pl

© 2018 ATEST Wszystkie Prawa Zastrzeżone Projekt i realziacjastrony internetowe Jaworzno