REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą galerią realizacji...

 Zamawiający: INTOP Warszawa sp. z o.o.

Zadanie zamawiającego: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku od ok.  km 57+900 do ok. 58+950”

Lokalizacja: Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Lutomiersk – Błaszki w km 58+519,28.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto sześciu samochodów czteroosiowych o łącznej wadze 192 tony.


Zamawiający: BANIMEX sp. z o.o.

Zadanie zamawiającego: „Przebudowa mostu stalowego w km 167,561 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk”

Lokalizacja: Mostu kolejowy w km 167,561 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk w miejscowości Chodaczów k/ Przeworska. Obiekt zlokalizowany jest nad rzeką Wisłok.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto 2 lokomotyw ET 22 o łącznej masie całkowitej 233,2 tony.


Zamawiający: Zakład Budowy i Remontu Mostów z Zamościu Eugeniusz Czyż

Zadanie zamawiającego: „Rozbudowa ul. Zamojskiej (DK 74)  w m. Szczebrzeszyn polegająca na budowie kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Wieprz w ramach realizacji projektu: ” Budowa  Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej  – województwo lubelskie-powiat zamojski”.

Lokalizacja: kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Wieprz w miejscowości Szczebrzeszyn w ramach rozbudowy
ul. Zamojskiej (DK 74)
.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto 29 systemowych zbiorników wypełnionych wodą o masie jednostkowej 1065 kg każdy.


Zamawiający: To S.p.A. Costruzioni Generali

Zadanie zamawiającego: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań(A2 węzeł „Poznań Zachód”-d. „Głuchowo”)-Wrocław(A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód”-d. „Głuchowo”)-Wronczyn(węzeł ”Mosina”-d. „Wronczyn”)”.

Lokalizacja: Obiekt WD-16 w km 16+685,66 budowanej drogi ekspresowej S5.

Zadanie: Wykonanie projektu próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego wraz z przeprowadzeniem badań.

Środki obciążające: Do wykonania obciążeń statycznych użyto sześciu samochodów czteroosiowych o łącznej wadze 192 tony.


Zamawiający: MP-LIFT sp. z o.o.            

Zadanie zamawiającego: „Rektyfikacja łożysk w celu wyeliminowania nierówności niwelety wiaduktu nad drogą ekspresową S7 w ciągu ul. Żeromskiego w miejscowości Suchedniów.

Lokalizacja: Obiekt WD-5 zlokalizowany nad wybudowaną drogą ekspresową S7 w miejscowości Suchedniów.

Zadanie: Wykonanie projektu technologicznego prac uwzględniającego obliczenia nośności wież wsporczych niezbędnych do przeniesienia obciążeń na podłoże gruntowe, dobór odpowiedniego zestawu hydraulicznego do zrealizowania podnoszenia, podniesienie obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie nadlewek metodą ciśnieniową nad łożyskami,wymiana wkładek teflonowych w łożyskach mostowych, wykonanie wymiany wkładki gumowej w dylatacjach obiektu wraz z odnowieniem  zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych dylatacji.

Realizacja podnoszenia: Do przeprowadzenia operacji podnoszenia użyto zestawu siłowników o łącznej nośności 1600 ton. Siły zostały przeniesione na zaprojektowane przez naszą Firmę dwie wierze wsporcze o  nośności 600 ton każda.


Zamawiający: REMBUD REIL sp. z o.o.        

Zadanie zamawiającego: „Demontaż wiaduktu stalowego na linii 94  POllŚ 5.2-2 nad ulicą Wielicką w Krakowie”

Lokalizacja: Kratownica stalowa zlokalizowana nad ul. Wielicką w Krakowie.

Zadanie: Wykonanie projektu technologicznego podparcia oraz etapowania prac rozbiórkowych wraz z realizacją zadania.

Realizacja prac: Podczas realizacji zadania wykonano montaż czterech wierz wsporczych zlokalizowanych zgodnie z projektem technologicznym każda z wierz zapewniała nośność na poziomie 90 ton. Po podparciu obiektu rozpoczęto rozpalanie elementów stalowych za pomocą gazów technicznych. Demontaż w miejsce składowania odbywał się za pomocą dźwigu o nośności 250 ton. najcięższy podnoszony element miał wagę 44 ton.


 

ZOBACZ OFERTĘ

KONTAKT

ATEST SP. J.
ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno biuro@atest-lab.pl

KRS: 0000475751
REGON: 243366299
NIP: 646-29-31-635

  [rodo]

  Rozwiń ▼Zwiń ▲

  mgr inż.
  Bartosz Skulski
  (+48) 536 401 301
  bskulski@atest-lab.pl

  mgr inż.
  Bartłomiej Oskędra
  (+48) 697 277 033
  boskedra@atest-lab.pl

  tech. bud.
  Piotr Skałka
  (+48) 720 803 324
  pskalka@atest-lab.pl

  © 2018 ATEST Wszystkie Prawa Zastrzeżone Projekt i realziacjastrony internetowe Jaworzno