Spółka ATEST specjalizuje się w diagnostyce oraz projektowaniu obiektów inżynierskich

Realizujemy między innymi badanie ciągłości pali, próbne obciążenia mostów i pali. Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim dla Inwestorów i Wykonawców działających w branży mostowej. ATEST jako jednostka bazuje na bogatym doświadczeniu inżynierów zdobytym na przestrzeni lat przy największych budowach infrastruktury komunikacyjnej w Polsce oraz za granicą.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Firma Atest Sp. J. jest jednostką specjalizującą się w obiektach inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przejścia podziemne, przepusty i kładki dla pieszych. W wewnętrznej strukturze firmy wyodrębnionych jest kilka działów specjalizujących się w swoim zakresie.

 

Przedmiotem działalności naszej firmy są w szczególności:<

 

 • projektowanie i doradztwo techniczne
 • przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe oraz specjalne
 • obliczenia aktualnej nośności z uwzględnieniem zakresu oraz intensywności uszkodzeń
 • ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego
 • badania mostów
 • badania ciągłości pali i ścian fundamentowych
 • próbne obciążenia mostów oraz pali
 • rektyfikacje i podnoszenia konstrukcji
 • wykonawstwo
 • monitoring

Należy nadmienić iż badania są prowadzone przez Akredytowane Laboratorium Badawcze które zostało wyodrębnione w całej strukturze firmy i przeznaczone specjalnie do tych celów. Numer nadany przez Polskie Centrum Akredytacji to: AB 1599.Laboratorium wdrożyło system zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Fundamentem kadrowym Atestu są głównie inżynierowie o sprawdzonej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Dysponujemy własną certyfikowaną aparaturą badawczo – pomiarową oraz wysokiej klasy sprzętem hydraulicznym.Nasze bogate doświadczenie zdobywane przez kadrę na przestrzeni kilkunastu lat przy realizacji małych, średnich oraz największych kontraktów na terenie całej Polski, pozwala na rozwiązywanie rozmaitych problemów natury inżynierskiej i zapewnia fachową obsługę na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

 

Zobacz referencje

AKREDYTOWANE LABORATORIUM

Laboratorium Atest SP.J. jest akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką badawczą w obszarze badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Posiadamy akredytację w pełnym zakresie badań obiektów inżynieryjnych i inżynierskich pod próbnymi obciążeniami statycznymi oraz dynamicznymi.

Badania obiektów realizujemy w ramach utworzonego konsorcjum laboratorium badawczego Atest SP. J. i jednostki naukowej spełniającej wymogi definicyjne jednostki naukowej o jakiej mowa w Zarządzeniu nr 35 GDDKiA (w sprawie zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych i uszczegółowiającemu je Zarządzenie nr 47 punkt 8.1.) oraz w Standardach Technicznych PKP PLK (Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h, Tom III Kolejowe obiekty inżynierskie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. punkt 1.7. Badania odbiorcze, podpunkt 10).

Laboratorium Atest SP.J. wprowadziło system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 22.04.2016 r. (numer akredytacji AB 1599).

W ramach badań akredytowanych obiektów mostowych realizujemy następujące pomiary:

 • Pomiary przemieszczeń pionowych punktów na przęsłach za pomocą czujników przemieszczeń (zakres 0 – 50 mm)
 • Pomiary przemieszczeń pionowych punktów na przęsłach za pomocą niwelacji precyzyjnej (zakres 0 – 100 mm)
 • Pomiary osiadań podpór za pomocą niwelacji prezycyjnej (zakres - - 25 mm)
 • Pomiary ugięć przęseł pod obciążeniem dynamicznym za pomocą przetworników przemieszczeń na sygnał elektryczny (zakres 0 – 50 mm)
 • Pomiary odkształceń i naprężeń z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej (zakres ±2000 μm/m)
 • Pomiary przyspieszeń drgań z zastosowaniem akcelerometrów (zakres: amplitura ±10 m/s2; częstotliwość 0,5 – 20 Hz)

W ramach badań akredytowanych pali fundamentowych realizujemy następujące pomiary:

 • Pomiary przemieszczenia za pomocą czujników przemieszczeń (zakres 0 – 50 mm)

Wprowadzone przez laboratorium Atest SP. J. procedury badawcze oparte na normach do badań konstrukcji mostowych i pali fundamentowych oraz są częścią zintegrowanego systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005P.Dodatkowo laboratorium badawcze Atest Sp. J. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowany pod numerem 977.

REFERENCJE

Wysoka jakość naszych realizacji potwierdzana jest przez Inwestorów w formie referencji.
Poniżej przedstawiamy przykładowe referencje z wybranych realizacji.

REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą galerią realizacji...

ZOBACZ REALIZACJE

KONTAKT

ATEST SP. J.
ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno biuro@atest-lab.pl

KRS: 0000475751
REGON: 243366299
NIP: 646-29-31-635

Uprzejmie informujemy, że:
a) Atest ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@atest-lab.pl lub pisemnej na adres Atest ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno

Rozwiń ▼Zwiń ▲

mgr inż.
Bartosz Skulski
(+48) 536 401 301
bskulski@atest-lab.pl

mgr inż.
Bartłomiej Oskędra
(+48) 697 277 033
boskedra@atest-lab.pl

mgr inż.
Marek Błasiak
(+48) 793 160 828
mblasiak@atest-lab.pl

tech. bud.
Piotr Skałka
(+48) 720 803 324
pskalka@atest-lab.pl

© 2018 ATEST Wszystkie Prawa Zastrzeżone Projekt i realziacjastrony internetowe Jaworzno