Spółka ATEST specjalizuje się w diagnostyce oraz projektowaniu obiektów inżynierskich

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim dla Inwestorów i Wykonawców działających w branży mostowej. ATEST jako jednostka bazuje na bogatym doświadczeniu inżynierów zdobytym na przestrzeni lat przy największych budowach infrastruktury komunikacyjnej w Polsce oraz za granicą. Więcej na https://www.youtube.com/@atestsp.j.5800  

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Firma Atest Sp. J. jest jednostką specjalizującą się w obiektach inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przejścia podziemne, przepusty i kładki dla pieszych. W wewnętrznej strukturze firmy wyodrębnionych jest kilka działów specjalizujących się w swoim zakresie.

 

Przedmiotem działalności naszej firmy są w szczególności:

 

 • projektowanie i doradztwo techniczne
 • przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe oraz specjalne
 • obliczenia aktualnej nośności z uwzględnieniem zakresu oraz intensywności uszkodzeń
 • ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego
 • badania mostów
 • badania ciągłości pali i ścian fundamentowych
 • próbne obciążenia mostów oraz pali
 • rektyfikacje i podnoszenia konstrukcji
 • wykonawstwo
 • monitoring

Laboratorium ATEST SP. J.  wdrożyło system zarządzania który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 22.04.2016 roku (numer akredytacji AB 1599). Akredytacja w pełnym zakresie badań obiektów mostowych pod próbnymi obciążeniami statycznymi oraz dynamicznymi obiektów drogowych i kolejowych.

Fundamentem kadrowym Atestu są głównie inżynierowie o sprawdzonej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Dysponujemy własną certyfikowaną aparaturą badawczo – pomiarową oraz wysokiej klasy sprzętem hydraulicznym. Nasze bogate doświadczenie zdobywane przez kadrę na przestrzeni kilkunastu lat przy realizacji małych, średnich oraz największych kontraktów na terenie całej Polski, pozwala na rozwiązywanie rozmaitych problemów inżynierskich i zapewnia fachową obsługę na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

 

Zobacz referencje

AKREDYTOWANE LABORATORIUM

Laboratorium Atest SP.J. jest akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką badawczą w obszarze badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Posiadamy akredytację w pełnym zakresie badań obiektów inżynieryjnych i inżynierskich pod próbnymi obciążeniami statycznymi oraz dynamicznymi.

Badania obiektów realizujemy w ramach utworzonego konsorcjum laboratorium badawczego Atest SP. J. i jednostki naukowej spełniającej wymogi definicyjne jednostki naukowej o jakiej mowa w Zarządzeniu nr 35 GDDKiA (w sprawie zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych i uszczegółowiającemu je Zarządzenie nr 47 punkt 8.1.) oraz w Standardach Technicznych PKP PLK (Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h, Tom III Kolejowe obiekty inżynierskie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. punkt 1.7. Badania odbiorcze, podpunkt 10).

Laboratorium Atest SP.J. wprowadziło system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (numer akredytacji AB 1599) w zakresie wymagań dokumentu DAB-15 „Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem” .

W ramach badań akredytowanych obiektów mostowych realizujemy następujące pomiary:

 • Pomiary przemieszczeń pionowych punktów na przęsłach za pomocą czujników przemieszczeń (zakres 0 – 50 mm)
 • Pomiary przemieszczeń pionowych punktów na przęsłach za pomocą niwelacji precyzyjnej (zakres 0 – 100 mm)
 • Pomiary osiadań podpór za pomocą niwelacji prezycyjnej (zakres - - 25 mm)
 • Pomiary ugięć przęseł pod obciążeniem dynamicznym za pomocą przetworników przemieszczeń na sygnał elektryczny (zakres 0 – 50 mm)
 • Pomiary odkształceń i naprężeń z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej (zakres ±2000 μm/m)
 • Pomiary przyspieszeń drgań z zastosowaniem akcelerometrów (zakres: amplitura ±10 m/s2; częstotliwość 0,5 – 30 Hz)

W ramach badań akredytowanych pali fundamentowych realizujemy następujące pomiary:

 • Pomiary przemieszczenia za pomocą czujników przemieszczeń (zakres 0 – 50 mm)

Wprowadzone przez laboratorium Atest SP. J. procedury do badań konstrukcji mostowych i pali fundamentowych oraz są częścią zintegrowanego systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

REFERENCJE

Wysoka jakość naszych realizacji potwierdzana jest przez Inwestorów w formie referencji.
Poniżej przedstawiamy przykładowe referencje z wybranych realizacji.

REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą galerią realizacji...

ZOBACZ REALIZACJE

KONTAKT

ATEST SP. J.
ul. Jana Matejki 31A 43-600 Jaworzno biuro@atest-lab.pl

KRS: 0000475751
REGON: 243366299
NIP: 646-29-31-635

  [rodo]

  Rozwiń ▼Zwiń ▲

  mgr inż.
  Bartosz Skulski
  (+48) 536 401 301
  bskulski@atest-lab.pl

  mgr inż.
  Bartłomiej Oskędra
  (+48) 697 277 033
  boskedra@atest-lab.pl

  tech. bud.
  Piotr Skałka
  (+48) 720 803 324
  pskalka@atest-lab.pl

  © 2018 ATEST Wszystkie Prawa Zastrzeżone Projekt i realziacjastrony internetowe Jaworzno